Mỡ đồng chịu nhiệt và công dụng của chúng trong thực tế

Mỡ đồng chịu nhiệt là sản phẩm được pha chế dựa trên bốn nhóm nguyên liệu: dầu gốc, chất làm đông đặc, bột đồng và phụ gia thích hợp. Do đó mỡ đồng chịu nhiệt có khả năng bôi trơn, chịu nhiệt, chịu tải nặng giúp máy móc có thể…