Đào tạo kỹ sư môi trường đại học nông lâm thái nguyên

Môi trường với nhiều điểm nóng và được cả nhà nước, xã hội quan tâm. Cùng với sự phát triển, nhiệm vụ bảo vệ môi trường càng tăng kéo theo nhu cầu về nhân lực chất lượng cho lĩnh vực quản lý, xử lý và bảo vệ môi trường. Chuyên ngành đào tạo kỹ sư môi trường đại học nông lâm Thái Nguyên mở ra với mục đích cung cấp cán bộ chất lượng cho các tỉnh khu vực phía bắc và cả nước, phù hợp với chiến lược định hướng phát triển nhà nước.  Giới thiệu về chương trình đào tạo chuyên ngành kỹ thuật môi trường tại đại học nông lâm – đại học thái nguyên.

Chương trình đào tạo kỹ sư môi trường đại học nông lâm thái nguyên

Ngành kỹ thuật môi trường nằm trong khoa môi trường, đại học nông lâm thái nguyên. Là một chuyên ngành mới đươc thành lập năm 2013, tuy lịch sử phát triển đào tạo chưa nhiều năm như các khoa nông – lâm, chăn nuôi nhưng đây chương trình đào tạo kỹ sư môi trường được đầu tư mạnh mẽ về chất lượng và lộ trình giảng dạy. Đề cương và lộ trình giảng dạy được cập nhật tại http://www.tuaf.edu.vn

Chuyên ngành kỹ sư môi trường đào tạo cán bộ có khả năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường: nước – đất – không khí. Chương trình đào tạo cung cấp kiến thức chuyên môn đáp ứng nhu cầu cho sinh viên ra trường sẽ đảm nhiệm được nhiệm vụ xử lý môi trường, quan trắc theo dõi, quản lý môi trường. Đào tạo lý thuyết kết hợp thực hành, nghiên cứu giải pháp xử lý bằng hóa học, lý hóa, sinh học, tham quan và trực tiếp tham gia các quy trình xử lý.

Chuyên ngành kỹ thuật môi trường, sinh viên sẽ được đào tạo bởi giảng viên nước ngoài, tiếp cận các hệ thống xử lý và phương xử lý hiện đại tiên tiến nhờ các chương trình trao đổi sinh viên và thực tập quốc tế. Sinh viên có thành tích tốt được gửi đi đào tạo tại nước ngoài.

Cơ hội học tập và nghề nghiệp sinh viên khoa kỹ thuật môi trường

Cơ hội tiếp cận công nghệ xử lý mới, các công trình nghiên cứu khoa học của giảng viên là giáo sư tiến sĩ cấp nhà nước, công nghệ xử lý quốc tế… Sinh viên được thực tập thực tế. Sau đào tạo, kỹ sư môi trường đại học nông lâm sẽ đáp ứng được yêu cầu thiết kế hệ thống xử lý, quy trình xử lý chất thải, nước thải theo các phương pháp khác nhau. Sinh viên có thể tự nghiên cứu phương pháp và chuyển giao công nghệ, vận hành xử lý các hệ thống xử lý bảo vệ môi trường, đảm bảo chất lượng đầu ra…

Sinh viên ra trường có cơ hội làm việc tại nhiều nơi:

  • Trung tâm bảo vệ, quản lý môi trường cấp huyện, tỉnh, địa phương hoặc trung ương. Làm việc và nghiên cứu phương án xử lý tại các trung tâm. Làm việc tại sở ban ngành liên quan đến lĩnh vực môi trường: sở tài nguyên môi trường, sở địa chính, sở khoa học và phát triển nông thôn…
  • Sinh viên tốt nghiệp có thể được giữ lại để là nguồn nhân lực gốc, giảng dạy kiến thức chuyên môn tại các trường cao đẳng đại học trên toàn quốc.
  • Kỹ sư môi trường làm việc trong các khu công nghiệp, giám sát, vận hành hệ thống xử lý, giám sát, quan trắc môi trường làm việc, QC, nhân viên giám sát ISO…
  • Kỹ sư môi trường làm việc cho các công ty tư nhân hoạt động trong lĩnh vực môi trường, xây dựng hệ thống xử lý, quan trắc, giám sát…

Chương trình đào tạo kỹ sư môi trường tại đại học nông lâm Thái nguyên không ngừng được đổi mới, phát triển để đáp ứng chất lượng sinh viên cho nhu cầu xã hội, công việc, xử lý và bảo vệ môi trường.

admin